Zpoplatnění dětského koutku

Zpoplatnění dětského koutku za každé dítě 50,-Kč/den ( Nevztahuje se na děti co absolvovaly v tu dobu kroužek v MC).