Ceník

Jak navštěvovat naše kurzy?


Rozhodnutí je zcela na vás, nabízíme vám dvě možnosti ,, přijdu a vyzkouším“ nebo ,,předplacení kroužku“
 

  1. ,,přijdu a vyzkouším“ Můžete se rozhodnout dle naší aktuální nabídky a jít na kterýkoliv kroužek za fixní cenu 140,-Kč/kroužek . Na kroužek je možné si udělat předem rezervaci na tel. čísle 608830212 nebo stecherovam@gmail.com . Ale můžete zkusit i bez rezervace. Pokud bude mnoho dětí, rádi pro vás zkusíme vymyslet jinou alternativu.
  2. ,,Předplacené kroužky“  V případě předplaceného kroužku máte automaticky rezervované místo na celý školní semestr  a v přepočtu cena jedné lekce odpovídá 130,-Kč/kroužek . Budete automaticky informováni o případných změnách vašeho kroužku emailem nebo telefonicky. Můžete po dohodě s lektorem ovlivňovat náplň dané lekce.           
    Pokud je dítě nepřítomno na kroužku z důvodu nemoci min. 3 po sobě jdoucí lekce, je možné, po předložení lékařské zprávy, vrátit peníze za ušlé lekce (to znamená např. 3x 130,-Kč). Z jiného důvodu kurzovné nevracíme. Nebo můžete z vašeho kreditu čerpat jiný kroužek nebo stejný kroužek v jiném termínu. Vždy po dohodě s vedením MC Veverka.

 
V případě zrušení hodiny (např. nemoc lektora) vám bude nabídnut náhradní termín, popřípadě si můžete opět vybrat z nabídky jiných kurzů. 
 

Jak rezervovat kroužek?

  1. ,,telefonicky, nebo sms"  uveďte název kurzu, den, který kurz probíhá, jméno a příjmení dítěte, věk dítěte.
  2. ,,emailem" uveďte název kurzu, den, který kurz probíhá, jméno a příjmení dítěte, věk dítěte.

 
 
Těšíme se na vás :-) Veverka