Ceník

Pyžamová noc: 250,-Kč/dítě

Celodenní měsíční péče (v době 8:00 - 16:00 ve všechny pracovní dny):
 Cena za kalendářní měsíc: 12.200,- Kč (včetně DPH 21%) - (to činí 99,-Kč)

Denní péče dle rozpisu:
 Cena za každou započatou hodinu: 82,- Kč + 21%DPH

Dopolední měsíční péče (v době 8:00 - 12:00):
 Cena za kalendářní měsíc: 6.600,- Kč (včetně DPH 21%)

Noční péče :
 100,-Kč/hod – 1 dítě, 150,-Kč/hod 2 děti (hlídání v domácnosti rodiny)

Mimořádné péče:
 Cena za každou započatou hodinu: 140,- Kč

Víkendová péče:
 700,-kč/den + noc 250,-kč

Pyžamová noc:
 250,-Kč/dítě

V případě sjednání celodenní měsíční, denní nebo dopolední měsíční péče se zákonný zástupce zavazuje uhradit dohodnutou rezervační zálohu: 3.000,- Kč. Rezervační záloha bude zúčtována jako záloha na cenu služby za první měsíc pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

Cena za péči o dítě podle odst. 1 písm. a) až c) je splatná vždy do 25.dne předcházejícího měsíce před započetím poskytování služby.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Doba nepřítomnosti dítěte se neodpočítává. Pouze při dlouhodobé nepřítomnosti dítěte lze sjednat individuelně udržovací poplatek.


Přijímáme přihlášky na školní rok 2020-2021. A děti přijímáme i během roku.

Smlouva ke stažení anglicky i česky

Přílohy

Název Popis odkaz
školka smlouva ČESKY 253 kB
preschool contract english 228 kB