Ceník

 

Pyžamová noc: 280,-Kč/dítě

Celodenní měsíční péče (v době 8:00 - 16:00 ve všechny pracovní dny):
 Cena za kalendářní měsíc: 12.300,- Kč (včetně DPH 21%)

Denní péče dle rozpisu:
 Cena za každou započatou hodinu: 89,- Kč + 21%DPH

Dopolední měsíční péče (v době 8:00 - 12:00):
 Cena za kalendářní měsíc: 6.800,- Kč (včetně DPH 21%)

Noční péče :
 125,-Kč/hod – 1 dítě, 180,-Kč/hod 2 děti (hlídání v domácnosti rodiny)

Víkendová péče:
 1000,-kč/den + noc 280,-kč

 Strava se hradí ve výši: 108,- Kč/den (svačina, oběd, svačina) - (včetně DPH 21 %), (možnost nošení stravy vlastní, ohřejeme)  

V případě sjednání celodenní měsíční, denní nebo dopolední měsíční péče se zákonný zástupce zavazuje uhradit dohodnutou rezervační zálohu: 3.000,- Kč. Rezervační záloha bude zúčtována jako záloha na cenu služby za první měsíc pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

Cena za péči o dítě podle odst. 1 písm. a) až c) je splatná vždy do 8.dne následujícího měsíce.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Doba nepřítomnosti dítěte se neodpočítává. Pouze při dlouhodobé nepřítomnosti dítěte lze sjednat individuelně udržovací poplatek.


Přijímáme přihlášky na školní rok 2022-2023. 

 

Smlouva ke stažení anglicky i česky

Přílohy

Název Popis odkaz
školka smlouva 259 kB
kindergarten contract 263 kB