Denní program

7:01 - 9:00
Scházení dětí, ranní hry dle vlastní volby a přání dětí, individuální činnosti.
9:00 - 9:15
Ranní cvičení - začíná rozcvičkou s náčiním, následuje pohybová hra nebo nácvik tanečku a je zakončeno relaxací.
9:15 - 9:30
Dopolední svačinka (vždy je její součástí ovoce nebo zelenina).
9:30 - 11:00
Povídání v kroužku na aktuální téma - zdokonalování vyjadřovacích dovedností (vyprávění pohádky nebo zážitků, popisování obrázků v knize), po ranním kroužku následuje tvůrčí činnost v centrech aktivit (dramatické ztvárnění pohádek, nácvik písně, hra na hudební nástroje, malování, manipulační činnosti v dílně, pečení cukroví, výroba ozdob ze slaného těsta, vyplňování pracovních listů, procvičování jemné motoriky v manipulačních hrách, stavění hradeb).
Pobyt dětí venku, spojen s výukou bezpečnosti pohybu (chůze po chodníku, přecházení silnice) a zážitkovým učením - pozorování změn v přírodě a okolí, pojmenovávání rostlin a zvířat.
11:00 - 11:45
Děti se samostatně chystají k obědu, připraví si prostírání, nachystají talířky a příbor.
11:45 - 13:30
Čištění zoubků, převlékání do pyžamka, uložení do postýlek, ke krásnému snění se čte dětem pohádka. Děti, které nespinkají, relaxují při poslechu uklidňující hudby, poté jdou hrát s paní učitelkou hry zaměřené na rozvoj logiky, myšlení, trpělivosti a zručnosti (např. pexeso, logická stavebnice, tančící housenka). Děti v předškolním věku si čtou s jednou z tet z naučných knížek (např. o lidském těle, o vesmíru, o přírodě atd.), procvičují grafomotoriku (nácvik na správné psaní), nebo jsou seznamovány se základními matematickými principy (jednoduché sčítání a odčítání).
13:30 - 14:00
Vstávání, převlékání, odpolední svačinka (vždy je její součástí ovoce nebo zelenina).
14:00 - 16:55
Zájmové kroužky - děti, které zájmové kroužky nenavštěvují, hrají pexeso, skládají puzzle, kreslí, vymalovávají omalovánky, vyplňují pracovní listy, apod., nebo si hrají.
 
 
Hygiena
Děti jsou vedeny k samostatnému používání toalety a správného mytí rukou včetně používání mýdla a ručníku. Po obědě před spaním si děti vždy čistí zoubky. Mytí rukou provádí děti vždy po použití WC a také před jídlem a po jídle.